Mihajlovićeva i Ge za još intenzivniju saradnju u oblasti rodne ravnopravnosti

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović sastala se danas sa novopostavljenim ambasadorom Švajcarske Filipom Geom sa kojim je, između ostalog, razgovarala o poboljšanju rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Mihajlovićeva je istakla da je jedan od prioriteta Koordinacionog tela u 2017. godini realizacija Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, sa posebnim naglaskom na ekonomskom osnaživanju žena, ali i nastavak procesa evropskih integracija kroz saradnju u okviru IPA programa za rodnu ravnopravnost.

„Rodna ravnopravnost treba da bude deo svih javnih politika i u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj možemo zajedno doprineti boljem položaju žena u Srbiji“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je upoznala Gea sa rezultatima rada vladinog koordinacionog tela na čijem je čelu, istakavši da je rodna ravnopravnost postavljena za jedan od prioriteta strukturnih reformi Srbije.

„U prethodnoj godini usvojili smo Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost, izradili Indeks rodne ravnopravnosti, podržali proces rodno odgovornog budžetiranja i započeli projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“, izjavila je Mihajlovićeva.

Ona i Ge su se složili da rodna ravnopravnost treba da bude jedan od osnovnih stubova svih strateških dokumenata, pa i švajcarske strategije o saradnji sa Srbijom koja je u pripremi.