Deca i žrtve nasilјa ne smeju biti predmet kampanje

Bilo koji vid porodičnog i vršnjačkog nasilјa, a posebno slučajevi čiji je ishod gubitak života jednog deteta, ne sme biti predmet zloupotreba političkih aktera i stranaka, ni u predizbornoj kampanji niti van nje.

Obraćanje majke Alekse Jankovića, dečaka koji je izvršio samoubistvo zbog nasilјa koje je trpeo od vršnjaka u školi, na mitingu Saše Jankovića, najdrastičniji je primer zloupotrebe dece zarad političke kampanje, posebno zbog toga što je reč o preminulom detetu, čija se smrt i porodična tragedija koriste u političke svrhe.

Kao doskorašnji zaštitnik građana, Saša Janković bi trebalo da zna da je jedno kad se pojedinačnim slučajevima nasilјa bavi kao zaštitnik građana, a sasvim drugo kad se oni koriste u političke svrhe, u cilјu iznošenja kritike na račun državnih institucija.

Pozivamo institucije sistema – zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelariju za lјudska i manjiska prava, Savet za prava deteta, kao i nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava deteta i problemom nasilјa - da reaguju i ne dozvole da se tragedija Alekse Jankovića i članovi njegove porodice zloupotreblјavaju zarad dnevne politike, a još manje da takvo ponašanje postane praksa u našem političkom životu.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost apeluje na sve učesnike u političkom životu, a posebno u predstojećoj predizbornoj kampanji, da ne koriste žrtve porodičnog i vršnjačkog nasilјa i članove njihovih porodica za političku promociju, već da daju doprinos zajedničkim naporima u borbi protiv ovog ozbilјnog društvenog problema.