SAOPŠTENjE POTPREDSEDNICE VLADE SRBIJE I PREDSEDNICE KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
PROF. DR ZORANE MIHAJLOVIĆ

Ne Savet za smanje abortusa, već Savet za povećanje nataliteta

Srbiji ne treba nikakav Savet koji bi se bavio smanjenjem abortusa, već Savet za povećanje nataliteta i koji treba da vodi moja koleginica Slavića Đukić Dejanović. I to je ideja koju Vlada Srbije želi da sprovede.

Bilo kakav Savet koji bi se samo bavio smanjenjem broja abortusa neće doprineti povećanju nataliteta, već bi samo još više ugrozio prava žena u Srbiji. Pravo na abortus je lično pravo svake žene i ničije drugo. Reč je o jednom od osnovnih ljudskih prava koja štiti i Ustav Srbije, koji u članu 63 navodi da „svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece“.

Želim da upozorim i da bi najavljeno zajedničko delovanje u države i Crkve, koja se da podsetim zalaže za zabranu abortusa, moglo da dovede do toga da država krene u uvođenje zabrane abortusa. Sledeći korak bio bi kampanja u kojoj bi se žene koje se odluče na aborstus stavljale na stub srama, a to nije slika demokratskog društva koje želimo.

Pitanje abortusa pre svega mladih žena po kome je Srbija u samom vrhu u Evropi, jeste samo jedno od tema povećanja nataliteta. Ono što je preko potrebno jeste edukovanje pre svega mladih žena o tome kako mogu da imaju zdrav i siguran seksualni život i kako da brinu o svom zdravlju. Naučimo devojke kako da čuvaju svoje zdravlje, to je jedan od temelja ove borbe, ali svakako ne jedini.

Pitanje povećanja nataliteta ne sme se pretvoriti u pitanje o abortusu. Pitanje abortusa nije pitanje hoće li Srbija u Evropu ili ne, već da li naše društvo poštuje žene ili ne. Srbija ima demografski problem, i to je činjenica, ali pad nataliteta nije samo problem Srbije već i čitave Evrope. Zato bi bilo delotvornije da analiziramo iskustva naprednih evropskih društva i njihove mere u ovoj oblasti.

Ukoliko se prema demografskom problemu postavimo na način da je najvažnije da ženama ograničimo pravo da same odlučuju o svom telu onda nismo na dobrom putu.

KABINET POTPREDSEDNICE VLADE
KOORDINACIONO TELO ZA
RODNU RAVNOPRAVNOST