Ко смо и шта радимо?

Влада Републике Србије основала је Координационо тело за родну равноправност 30. октобра 2014. године у циљу унапређења родне равноправности у Републици Србији. На челу Координационог тела за родну равноправност налази се потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић.

Координационо тело за родну равноправност представља национални координациони механизам за питања родне равноправности и има мандат да координира рад органа државне управе и других институција у циљу унапређења родне равноправности и положаја жена и мушкараца у Републици Србији.

Мисија Координационог тела за родну равноправност је допринос Влади Републике Србије и читавом друштву за пружање основе за једнако вредовање понашања и потреба свих уз остваривање пуних потенцијала, ослобођених од дискриминиције по основу пола и рода.