Координационо тело за родну равноправност, Министарство европских интеграција и Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN Women имплементирају трогодишњи пројекат “Кључни кораци ка родној равноправности“ који има за циљ да подржи Владу Републике Србије на ефикасној примени законодавног система ЕУ о родној равноправности и Националној стратегији за родну равноправност 2016-2020, доприносећи конкретним мерама Националног акционог плана за родну равноправност 2016- 2018 и кроз подршку женским организацијама цивилног друштва. Пројекат обухвата подршку Министарству за европске интеграције и институцијама укљученим у програмирање ЕУ фондова како би укључили родну перспективу у планирање и програмирање помоћи. Корисници пројекта су Координационо тело за родну равноправност, Министарство за европске интеграције и женске организације цивилног друштва. Осим тога, пројекат ће унапредити положај жена и подржаће локалне заједнице у испуњавању својих обавеза о родној равноправности.

Општи циљ је пружање подршке Влади Србије да се придржава националних и међународних обавеза као и законодавног оквира ЕУ у области родне равноправности.

Посебан циљ пројекта је да Координационо тело за родну равноправност, Министарство за европске интеграције заједно са кључним установама за родну равноправност, напредују у имплементацији Националног акционог плана за родну равноправност и надгледању законодавства ЕУ у области родне равноправности.

Пројекат се фокусира на следеће резултате:

- Резултат 1: Координационо тело за родну равноправност има административне капацитете да имплементира Национални план за родну равноправност и да уведе родну перспективу у програме финансиране од стране државе.

- Резултат 2: Министарство за европске интеграције и ИПА јединице, NIPAC TS/BCPME и овлашћени апликанти имају знања и вештине да укључе родну перспективу у програмирање, имплементацију, извештавање и ИПА програме.

- Резултат 3:  Женске организације имају подршку да спроведу мере и деле искуства и примере добре праксе у спровођењу мера Националног акционог плана за родну равноправност у области економског оснаживања жена и оснаживања жена на селу.

Пројекат предвиђа евалуацију Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018, пружање техничке помоћи у изради нацрта НАП-а за родну равноправност 2019-2020.

 

Вредност пројекта
2 милиона евра
Почетак пројекта
март 2018. године
Завршетак пројекта
фебруар 2021. године
Dodavanje slike