Србија лидер у подршци женама у бизнису, родна равноправност унапређује привредни развој

Србија је пример родно одговорног буџетирања и једна од ретких земаља у Европи која је дефинисала оквире у овој области, а у центру пажње активности које спроводе Координационо тело за родну равноправност Владе Србије и потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић јесте економско оснаживање жена и подстицање женског предузетништва, речено је на састанку Координационог тела за родну равноправност са Маријом Ристеском, политичком координаторком Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за економско оснаживање и финансијску инклузију жена.

Током састанка је речено да Координационо тело за родну равноправност реализује пројекте у сарадњи са домаћим и међународним партнерима са циљем унапређења положаја жена у бизнису, као и да је законом посебно вреднован неплаћени кућни рад. Такође, Стратегијом за родну равноправност предвиђене су мере које ће допринети смањењу јаза између мушкараца и жена на тржишту рада, повећању учешћа жена у високо плаћеним позицијама и подршци за отпочињање и развој бизниса.

„Србија је највећа земља у региону, самим тим и највеће тржиште, због чега је у нашем фокусу. Знамо шта је у претходном периоду, пре свега у нормативним оквирима урађено у Србији, а на иницијативу Координационог тела за родну равноправност, зато и мислимо да треба заједно да радимо на реализацији будућих пројеката којима ће се унапредити родна равноправност, посебно у области економског оснаживања жена и развоја женског предузетништва и који ће одредити путоказ ка родно одговорној инвестиционој клими“, рекла је Ристеска.

На састанку је разговарано и о заједничком раду на процени стања у привреди, потребама и подршци женама у пословном окружењу и изазовима са којима се суочавају компаније које су у власништву жена или на чијем челу су жене.