Са аустријским партнерима о родно одговорном буџетирању

Са аустријским партнерима о родно одговорном буџетирању

Љиљана Лончар, саветница за родну равоправност потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић учестовала је у дводневној студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању која је организована уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Бечу.

Представљајући примере добре праксе Србије током посете аустријским партнерима, Лончар је истакла да је „Србија постигла изванредан резултат увођењем законске обавезе родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике, 2016. године. Тиме се системски определила за постизање родне равноправности у Србији кроз  уродњене буџете на свим нивоима власти.“  

Она је нагласила да  је до сада 40 институција на националном нивоу и 18 на покрајинском нивоу обавезано да примени родно одговорно буџетирање у својим буџетима у 2019. години,  а да је преко 900 државних службеника обучено да примени родно одговорно буџетирање. Лончар је истакла да оваквом резултату свакако доприноси чињеница да Координационим телом за родну равноправост председава потпредседница Владе проф. др. Зорана Михајловић, што указује да је овом интерсекторском питању дат приоритетан политички значај.

„Видан напредак који смо остварили не само у овој области, већ и израчунавањем Индекса родне равноправности, те доношењем  националног стратешког документа за унапређење родне равноправности чију имплементацију координирамо и надзиремо, препознат је и регионално и глобално.  Студија случаја увођења родно одговорног буџетирања Србије изучава се у тренинг центру Уједињених нација са седиштем у Њујорку, као пример добре праксе“, рекла је Лончар.

Саветница потпредседнице Владе додала је и да је постизање родне равноправности немогуће без снажних механизама за родну равноправност који морају имати обезбеђене адекватне ресурсе за одрживост и ефикасан рад, те без сарадње и партнерства свих државних органа и организација, али ни без подршке и помоћи цивилног сектора, екперткиња и експерата из области,  међународних партнера и читавог друштва.

„И зато смо и данас ту. Да разменимо примере добре праксе, видимо како се то ради  у Аустрији и применимо најбоља решења, а у циљу даље институционализације и унапређења родно одговорног буџетирања у Србији. Посебно желимо да се упознамо са процесом спровођења, контроле и извештавања о родно одговорном буџетирању , што је наш следећи корак“, закључила је Лончар.

Аустријски партнери су са занимањем  саслушали и искустава  и праксу поступања Србије  у овој области и исказали интерес за даљи наставак сарадње на размени најбољих пракси рада, те релевантних информација о напретку. Исказали су спремност за даље пружање подршке и помоћи Србији у циљу унапређивања родне равноправности и ефикасне и ефективне примене родно одговорног буџетирања.

У студијској посети су учествовали и представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за европске интеграције, Канцеларије за управљање јавним улагањима, Министарства заштите животне средине, Покрајинског  секретаријата за финансије и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.