Подршка Европског института унапређењу родне равноправности у Србији

Подршка Европског института унапређењу родне равноправности у Србији

Подршка Европске уније у спровођењу политике родне равноправности и представљање нове методологије у изради Индекса родне равноправности биле су главне теме дводневне конференције коју је 1. и 2. јуна организовао Европски институт за родну равноправност (ЕИГЕ) са представницима земаља Западног Балкана и Турске.

Гордана Гавриловић, саветница потпредседнице Владе за родну равноправност, представила је колегама из Института и региона достигнућа наше земље у овој области.

„Србија представља пример добре праксе у региону. Поред Националне стратегије и Акционог плана за родну равноправност, увели смо родно одговорно буџетирање, израдили Индекс, усвојили Закон о спречавању насиља у породици, као и нови Акциони план за имплементацију Резолуције Савета безбедности 1325 - Жене, мир и безбедност“, изјавила је Гавриловићева.

Колеге из Европског института представиле су нову методологију израде Индекса родне равноправности, указујући на активности које ће кроз заједничку сарадњу са земљама региона бити спроведене.

Говорећи о Индексу родне равноправности  у Србији, Јована Ђинђић, координаторка за родну равноправност и људска права у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС, подсетила је присутне да је Србија једина земља ван ЕУ која је израдила Индекс родне равноправности.

„Резултати претходног Индекса помогли су нам у креирању политика родне равноправности. Сада улазимо у процес израде новог Индекса, са циљем да измеримо досадашња достигнућа, али и унапредимо области у којима су жене у неповољнијем положају“, рекла је Ђинђићева.

Представници ЕИГЕ представили су иницијативу за унапређење система прикупљања података о породичном и партнерском насиљу, изразивши спремност да примере добре праксе из земаља ЕУ пренесу и на земље у процесу проширења.