​​​​​​​Михајловићева: Жене двоструко оптерећене – радом на послу и неплаћеним радом код куће

„Данас када Европска унија обележава Дан једнаких зарада, јер од сада па до краја године Европљанке раде бесплатно, желим да истакнем да се жене у Србији суочавају са сличним проблемом – за исти посао жене су мање плаћене од мукараца и та разлика износи између 11 и 16 одсто”, изјавила је данас потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић.

Она је указала на то да су узроци ових неједнакости вишеструки, пре свега јер жене раде у мање плаћеним секторима, на шта указује и Индекс родне равноправности.

„И поред тога што жене већински завршавају факултете, и даље су присутне неједнакости и разлике, посебно у платама, јер су жене углавном ангажоване на мање плаћеним пословима, као што су администрација, текстилна или прехрамбена индустрија, док их међу инжењерима и у ИТ сектору, који су најплаћенији, има мало. Поред тога, жене су те које дупло више раде код куће, бринући о домаћинству, деци и старијима, те су принуђене да излазе са посла, али и спречене да се додатно усавршавају“, рекла је она.

Михајловићева је указала да 67,9% жена и 11,5% мушкараца кува и обавља послове у домаћинству сваког дана, док бригу о деци и старијима преузима 41,2 одсто жена и 29,5 одсто мушкараца.

„Важно је да охрабримо жене да уђу у свет природних и техничких занимања, да за свој рад буду плаћеније, али исто тако да промовишемо улогу очева у одгајању деце и равноправно родитељство“, изјавила је Михајловићева.

Потпредседница Владе додала је да истраживања у Европи, али и код нас, показују да су жене двоструко оптерећене, радом на послу и неплаћеним радом код куће, те да због тога немају времена да се додатно усавршавају и да обављају активности које су значајне за квалитет живота, попут рекреације, учешћа у културним догађајима, друштвеном животу, што све указује на лошији квалитет живота жена и велико оптерећење запослених жена.