Михајловићева: Родно одговорни буџет у служби свих грађанки и грађана

„Родно одговорни буџет је буџет свих нас, јер омогућава унапређење квалитета свакодневног живота грађанки и грађана Србије, елиминисање неједнакости и стварање праведнијег друштва. Србија је пример добре праксе када је родно одговорно буџетирање у питању“, изјавила је данас потпредседница Владе Србије и председница Kоординационог тела за родну равноправност, проф. др Зорана Михајловић.

Она је, поводом покретања четворогодишњег регионалног пројекта за унапређење родне равноправности кроз увођење родно одговорног буџетирања који подржавају UN Women и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА), истакла да Србија на системски начин води рачуна о интересима и потребама свих грађанки и грађања Србије још од 2015.  спровођењем структуралне финансијске реформе.

„То није могуће без политичког лидерства и родно одговорних институција, а Kоординационо тело за родну равноправност снажно стоји и подржава трансформативне друштвене промене које родно одговорно буџетирање доноси у изградњи друштва једнаких могућности какво желимо," изјавила је потпредседница Владе.

Србија представља пример добре европске праксе у спровођењу РОБ-а и једна је од две земље ван ЕУ која је увела РОБ у Закон о буџетском систему. У буџету за 2020. годину, 66 институција на националном и покрајинском нивоу дефинисало је буџетске програме и циљеве који су родно одговорни и одговарају на различите потребе одређених група у друштву.

Циљ овог четворогодишњег пројекта је да осигура систематично укључивање питања родне равноправности при доношењу политика и буџета на свим нивоима власти, самим тим пружајући подршку у спровођењу националних и међународних обавеза у области родне равноправности, као и примену Агенде 2030 за одрживи развој и Пекиншке декларације и Платформе за акцију.