Координационо тело: Речник појмова родне равноправности ЕУ и на српском језику

Координационо тело за родну равноправност Владе Србије као национални партнер Европског института за родну равноправност (ЕИГЕ) активно је учествовало на регионалној радионици „Родно осетљива комуникација“, коју је ЕИГЕ организовао 15. и 16. септембра у циљу промоције речника и лексикона појмова из ове области на језике земаља кандидата за чланство у ЕУ и потенцијалних кандидата.

Тематски догађај о родно сензитивној комуникацији окупио је више од 60 учесника из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Турске.

„На дводневној радионици учесници су имали прилику да науче како да користе родно осетљив и инклузивни језик у свом раду, у националним документима, као и у јавном дискурсу. Имајући у виду да нови Закон о родној равноправности предвиђа увођење родно сензитивног језика, дводневни скуп на којем су учествовали представници бројних институција био је веома користан и помоћи ће нам у даљем раду и примени одредаба закона“, изјавила је Гордана Гавриловић, саветница потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност.

Европски институт за родну равноправност (ЕИГЕ) превео је Речник и лексикон појмова родне равноправности на четири језика земаља кандидата за чланство у ЕУ и потенцијалних кандидата. Више од 400 термина и њихових дефиниција сада је доступно на српском, албанском, босанском и македонском језику. Речник на српском језику, доступан је на ћирилици и латиници. За директан приступ Речнику и лексикону на спрском погледајте овде:

https://eige.europa.eu/thesaurus?lang=sr-Cyrl-RS

Од „економије неге“ до „вертикалне сегрегације“, ЕИГЕ-ов Речник и лексикон је специјализовано терминолошко оруђе које гради заједничко разумевање родне равноправности ради побољшања родно осетљиве комуникације у ЕУ и шире.

Од 2013. ЕИГЕ ради са седам земаља кандидата за чланство у ЕУ и потенцијалним кандидатима на западном Балкану и у Турској на изградњи својих капацитета у области родне равноправности у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије.

Више о сарадњи ЕИГЕ-а са земљама кандидатима за чланство у ЕУ и потенцијалним кандидатима: https://eige.europa.eu/about/our-work/cooperation-eu-candidate-countries-and-potential-candidates