Кључни кораци ка родној равноправности – наставак јачања механизама за родну равноправност и у 2022.

Представница Координационог тела за родну равноправност присуствовала је састанку управног одбора пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији“, који је тренутно у другој фази спровођења. На састанку су представљени кључни резултати који су постигнути током 2021.године, као и план рада који је предвиђен за 2022.годину. Поред тога, представљена је стратегија комуникација и видљивости, као и најважније активности и кампање које су у претходном периоду остварене.

Након успешне имплементације и завршетка прве фазе трогодишњег пројекта у фебруару 2021.године, отпочела је друга фаза пројекта који спроводе Координационо тело за родну равноправност, Министарство европских интеграција и Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN Women уз подршку Делегације Европске уније у Србији.

У складу са активностима и резултатима прве фазе пројекта, имајући у виду приоритете Владе Републике Србије у области родне равнпоправности и процеса европских интеграција, у другој фази пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ ће се радити на даљем јачању механизама за родну равноправност и имплементацији политика у области родне равноправности, као и на пружању подршке Министарству за европске интеграције у спровођењу активности за изградњу капацитета у области родне равноправности. Поред тога, важна ставка у овом пројекту је подршка организацијама цивилног друштва које делују у области родне равноправности за спровођење активности које за циљ имају економско оснаживање жена и борбу против родних стереотипа.

У складу са тим, једна од женских организација цивилног друштва које су подржане кроз пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“ је Зрењанински едукативни центар, који спроводи пројекат „Подршка развоју предузетништва сеоских жена у Банату“. Овај пројекат се реализује у сеоским срединама Баната, а његов циљ је економско оснаживање жена и развој предузетништва.

На састанку је говорено о активностима које су планиране за текућу годину, а неке од њих су процена капацитета представника јавне управе који су укључени у планирање, програмирање и спровођење фондова ЕУ о правним тековинама ЕУ у области родне равноправности, као и развој материјала за обуку државних службеника који су укључени у управљање фондовима ЕУ у областима од значаја за спровођење кохезионе политике. Планиран је наставак пружања подршке организацијама цивилног друштва које ће радити на превазилажењу родних стереотипа, што представља основу за остваривање родне равноправности.