Издавач
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије
Година издања
2019. година
Језик
српски