Komitet UN u Ženevi: Srbija mnogo napredovala u rodnoj ravnopravnosti

Komitet Ujedinjenih nacija za lјudska prava u Ženevi pohvalio je rezultate koje je Srbija postigla u oblasti rodne ravnopravnosti, posebno ističući jačanje institucionalnog i strateškog okvira, borbu protiv rodno zasnovanog nasilјa i veće učešće žena u političkom i javnom životu zemlјe, saopšteno je iz Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

U dvodnevenom dijalogu sa članovima Komiteta UN za lјudska prava u Ženevi, delegacija Srbije je 7. i 8. marta predstavila Treći periodični izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

„Članovi Komiteta istakli su da je Srbija ostvarila značajne rezultate kada je u pitanju unapređenje položaja žena u Srbiji. U konstruktivnom dijalogu upoznali smo ih sa aktivnostima koje sprovodimo kroz Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost, rezultatima Indeksa rodne ravnopravnosti, ali i merama koje će doneti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji pripremamo“, rekla je Gordana Gavrilović, savetnica u Kabinetu potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorane Mihajlović.

Komitet UN pohvalio je napore Srbije da poveća učešće žena u političkom i javnom životu, jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, ali i pomoć višestruko diskriminisanim i ranjivim grupama žena, posebno Romkinja i žena sa invaliditetom.

„Komitet je prepoznao i činjenicu da na čelu Koordinacionog tela imamo potpredsednicu Vlade, što jasno govori u prilog rešenosti Srbije da ovu oblast unapredi“, istakla je Gavrilovićeva.

Delegacija Srbije je Komitetu pružila konkretne informacije o merama koje država preduzima, kako bi obezbedila efikasno sprovođenje politika u oblasti antidiskriminacije, prevencije i sankcionisanja govora mržnje, reformi pravosuđa, kao i medijskim slobodama.