Izradićemo novu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost iniciralo je proces izrade Strategije za borbu protiv nasilja nad ženama, što predstavlja još jedan korak ka efikasnom rešavanju ovog velikog društvenog problema, izjavila je prof. Branka Drašković, savetnica potpredsednice Vlade za rodnu ravnopravnost.

Ona je, obraćajući se na okruglom stolu „Predlozi regionalnih politika za ilegalne migracije, borbe protiv trgovine ljudima, i preporuke za buduće nacionalne Strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima i Strategije za sprečavanje trgovine ljudima“, u organizaciji Romskog centra za demokratiju izjavila da je veoma važno senzibilisati mlade ljude da se bore protiv nasilja i da prepoznaju nasilničko ponašanje.

„Važno je da nasilje sagledamo iz različitih uglova i da delujemo proaktivno. S tim u vezi, pokrenuli smo i projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, koji je zasnovan na multisektorskoj saradnji i radu sa mladima“, rekla je Draškovićeva.

Draškovićeva je podsetila i da je Koordinaciono telo izradilo Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost koja posebnu pažnju posvećuje podršci višestruko diskriminisanim i ranjivim grupama žena, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, ali i ekonomskom osnaživanju žena bez čega ta borba ne može biti efikasna.