Супротстављање насиљу трајно усмерење Владе Републике Србије

Супротстављање насиљу трајно усмерење Владе Републике Србије

Супротстављање сваком облику насиља, а посебно насиљу над женама и девојчицама, трајно је усмерење Владе Републике Србије, уз изградњу друштва у коме жене и мушкарци живе равноправно у достојанству и благостању, истакла је државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију и председница Стручне групе Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије Стана Божовић.

 

Божовић је на представљању резултата истраживања о капацитетима здравствених радника и здравствених установа да реагују на родно засновано насиље навела да су здравствене установе од велике важности за ефикасно пружање помоћи жртвама физичког, сексуалног и психолошког насиља. Истраживање је спровео Популациони фонд УН-а у оквиру пројекта "Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији”, који имплементира Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са четири агенције Уједињених нација, уз подршку Владе Шведске.

 

Божовић је рекла да резултати овог истраживања могу допринети да се покрену додатне активности везане за квалитетан и адекватан одговор на насиље над женама и родно засновано насиље у домену здравства, укључујући оснаживање механизама, пре свега на локалном нивоу.

 

„Скенирање тренутне ситуације и потенцијала здравствених установа по питању адекватног одговора на ову врсту насиља представља иницијални корак у планирању мера за имплементацију Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици“, указала је Божовић.

 

Божовић је додала да се посебни циљеви овог документа односе на унапређено деловање свих актера на превенцији родно заснованог насиља према женама и насиља у породици и обезбеђену ефикасну и делотворну заштиту жртава и успостављене доступне и адекватне опште и специјализоване услуге подршке жртвама насиља.

 

Она је подсетила и да Стратегија за родну равноправност Владе Републике Србије за период од 2021. до 2030. године посвећује велику пажњу здравству у оквиру посебног циља 3 – „Успостављена приступачна и свеобухватна здравствена заштита и обезбеђена социјална сигурностˮ. Мера 3.1. из Стратегије односи се на унапређење доступности и квалитета здравствене заштите без дискриминације, укључујући програме ране превенције сексуалног и репродуктивног здравља, рака дојке и рака грлића материце, као и подизање свести о савременим облицима контрацепције и побољшање приступа услугама за планирање породице