Округли сто „Од неплаћеног до видљивог и плаћеног женског радаˮ

Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију и председница Стручне групе Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије Стана Божовић учествовала је у раду округлог стола на тему неплаћеног кућног рада, где је истакла да неплаћени кућни рад несразмерно више погађа жене у односу на мушкарце.

 

Божовић је том приликом истакла и да ово питање представља једну од новина у Закону о родној равноправности, који је усвојен у мају 2021. године, а који је неплаћени кућни рад дефинисао као послове за чије обављање се не остварује новчана накнада, а подразумева вођење домаћинства, старање и бригу о деци, о старијим и болесним члановима породице, послове на пољопривредном имању, као и друге сличне неплаћене послове.

 

Како је Божовић додала, Акционим планом за спровођење Стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године, који је Влада Србије донела крајем августа ове године, предвиђене су активности на препознавању, вредновању и редистрибуцији неплаћеног кућног рада. Ове активности за циљ имају мапирање постојећих услуга, а затим израду анализа правног, фискалног и пореског система и предлог оквира за вредновање неплаћеног рада кроз различите фискалне и пореске мере.

 

Према речима Божовић, због бриге о кући и члановима породице жене често напуштају радни однос, а резултат тога је губитак износа из пензионог осигурања и осиромашена основица за пензионо давање.

 

“Зато је, за почетак, Законом о родној равноправности регулисано да лице које није здравствено осигурано по било ком другом основу, стиче право на здравствено осигурање по основу неплаћеног рада у кући (вођење домаћинства, старање о подизању деце, старање о осталим члановима породице), неплаћеног рада на пољопривредном имању и друго“, рекла је Божовић.

 

Округли сто „Од неплаћеног до видљивог и плаћеног женског радаˮ, који је одржан у Новом Саду, организовала је Академија женског предузетништва, уз подршку UN Women, у оквиру пројекта ЕУ „Кључни кораци ка родној равноправности“.