Гојковић поводом Међународног дана људских права

Потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност Маја Гојковић изјавила је поводом 10. децембра, Међународног дана људских права, да данашњи датум представља најзначајнији подсетник на вредности које чине главни стуб напретка једног друштва и државе. 

Људска права представљају стуб на који се ослања наша визија друштва грађана и грађанки који једнако уживају људско достојанство и имају једнаке могућности да живе, раде и развијају се. Обезбеђивање свих видова подршке у њиховом остваривању је наша најважнија мисија и заједничка одговорност. Људска права су неприкосновена и гарантована сваком, без обзира на пол, статус и припадност и из њиховог уживања нико не може бити изостављен.

Координационо тело за родну равноправност своју мисију је усмерило на побољшање положаја жена и женских права у нашем друштву, као нераскидивом делу људских права. Без посматрања људских права кроз призму родне равноправности и једнакости жена и мушкараца, не можемо говорити о њиховом потпуном достизању.

Одговорност државе али и друштва у целини је да заједно осигурамо да и жене и мушкарци живе слободно и достојанствено, негујући културу ненасиља толеранције. Посебну пажњу морамо посветити бризи о женама и девојчицама које се налазе на маргинама друштва, припадају вишеструко дискриминисаним и рањивим групама и изложене су насиљу као најгрубљем кршењу људских права, истакла је председница Координационог тела за родну равноправност.