Децу од најранијег узраста учити начелима родне равновности

Од изузетне важности је да се деца од најранијег узраста уче начелима родне равноправности, будући да се у том периоду изграђују индивидуални ставови и формира личност, изјавила је државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију и председница Стручне групе Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије Стана Божовић.

 

Божовић је навела да је Координационо тело Владе Републике Србије настојало да питање афирмације родне равноправности не ограничава годиштима, већ да се на једнакост жена и мушкараца гледа од најранијих дана развоја, односно од узраста девојчица и дечака.

 

„Важно је да начело родне равноправности буде препознато код њих, прихваћено и да се одржи до најстарије доби, односно да се протегне кроз читав животни век сваке жене и мушкараца“, рекла је Божовић на састанку „Уницеф и партнери – преглед реализације текућег радног плана – дечја заштита и међусекторске области“.

 

У том циљу је, према њеним речима, Координационо тело у сарадњи са Уницефом и Центром за интерактивну педагогију, а у оквиру мера за спречавање насиља над женама и девојчицама, спровело пројекат „Родна освешћеност, превенција насиља и дискриминације у вртићима и школама”. У оквиру пројекта су реализоване обуке за васпитаче, које су обухватиле 350 запослених, а у активностима је учествовало 960 деце свих узраста и 624 родитеља. У обукама за основне и средње школе учествовало је 815 наставника, а у радионицама и акцијама било је укључено 1.025 ученика и ученица основних и средњих школа.

 

Уницеф је подржао низ истраживања о положају деце, које је иницирало Координационо тело за родну равноправност, као што је МИКС 6, посвећено ромској деци, нарочито девојчицама, рекла је Божовић и додала да се најзначајнији успех сарадње Координационог тела и Уницеф-а  односи на Националну коалицију за окончање дечјих бракова, која је основана 2019. године са циљем да се допринесе окончању дечјих бракова у Србији, нарочито у ромској популацији.

 

Божовић је навела и да у погледу мера за превенцију и сузбијање насиља, које је веома често мешовито, па девојчице погађа и по основу пола и по основу узраста, Министарство за бригу о породици и демографију и Координационо тело за родну равноправност активно учествују у изради и примени Платформе „Чувам теˮ, коју осмишљава и спроводи Влада Републике Србије.