Ово истраживање реализовано је као заједничка активност Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, захваљујући средствима UNDP за брзи одговор (Rapid Response Facility).

Истраживање je спроведено у сарадњи са компанијом PwC Србија.

Ауторка: Биљана Брeјтвeјт
Стручна подршка: Горјана Мирчић Чалуковић

Ставови изнети у документу не представљају нужно ставове Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србијe, ни Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији.

Приказане фотографије преузете су са следећих сајтова: a) iStock.com (у складу са важећом лиценцом и представљају власништво сајта iStock или аутора фотографија; б) brand.pwc.com (представљају власништво компаније PwC). Носиоци интелектуалне својине задржавају своје право на фотографијама и ништа у овом истраживању не може се тумачити као пренос права интелектуалне својине на фотографијама.

Налази и препоруке истраживања треба да служе као основа за даље планирање и спровођење мера које су усмерене ка повећању прилагодљивости и издржљивости институционалног система превенције и заштите од родно заснованог насиља на различите кризне ситуације, имајући у виду очекиване дугорочне друштвене и економске последице епидемије ковида-19.

За додатне информације контактирајте:
Програм Уједињених нација за развој
Булевар Зорана Ђинђића 64а,
11000 Београд, Србија
registry.rs@undp.org
rs.undp.org

Лектура и коректура: Владо Ђукановић

Графички дизајн: Ненад С. Лазић

Година издања: 2021.

Година издања
2021. година
Језик
српски