Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II“, који Координационо тело за родну равноправност спроводи у партнерству са агенцијама Уједињених нација у Србији – Уједињене нације-Програм за развој (УНДП), Дечији фонд Уједињених нација (УНИЦЕФ), Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА), и у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Министарством здравља и Министарством омладине и спорта, уз финансијску подршку Шведске развојне агенције (СИДА) објављује конкурс за доделу грантова организацијама цивилног друштва.

На овај конкурс се могу пријавити све организације цивилног друштва које пружају услугу СОС телефона женама које су у ситуацији насиља у породици и партнерским односима. СОС телефоном за жене у ситуацији насиља у породици или партнерског насиља, у смислу овог конкурса,  сматра се услуга која омогућава директно повезивање пружаоца услуга са женама које су у ситуацији насиља у породици или партнерском односу, телефонским или другим телекомуникационим путем (skype, елетронска пошта, он-лајн консултације и сл.), а ради обезбеђивања анонимних консултација, пружања информација о правима, обезбеђивања потребне помоћи и подршке у кризним, односно хитним ситуацијама, повезивање са другим службама и изворима подршке, као и ради оснаживања жена које су у ситуацији насиља у породици и партнерским односима.

У оквиру овог конкурса финансираће се активности које за циљ имају обезбеђивање ове услуге, као и друге услуге, које пружају СОС телефони, као што су правна и психосоцијална подршка женама које су кориснице услуга СОС телефона, програми оснаживања жена које су у ситуацији насиља или су преживеле насиље у породици и партнерским односима, као и активности информисања о родно заснованом насиљу над женама (организација релевантних кампања, израда информативних брошура, јавни догађаји, фокус групе, радионице, и друге активности везане за информисање циљне групе и подизање свести јавности).

 

Конкурс је отворен до 14. априла 2017. године. Документација за конкурс, може се преузети и на http://www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/operations/procurement.ht…