Координацино тело: Родно осетљив језик снажно средство против предрасуда и дискриминације

Координационо тело за родну равноправност и Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) представили су данас на Факултету политичких наука публикацију „Приручник за употребу родно осетљивог језика”. Публикација је настала у оквиру пројекта “Кључни кораци ка родној равноправности” коју спроводе UN Women и Координационо тело, уз финансијску подршку Европске уније, а у сарадњи са Центром за женске студије.

Гордана Гавриловић, саветница потпредседнице Владе проф. др Зоране Михајловић, истакла је да употреба родно осетљивог језика доприноси подизању свести о значају једнакости жена и мушкараца и представља један од фактора који утиче на видљивост жена у јавном животу.

„Језик је важно средство за успостављање и одржавање међуљудских односа и преношења вредности и ставова. Свесни чињенице да се употребом језика може утицати на промене у друштву, јер језик одсликава односе моћи, јасно је како родно осетљив језик утиче и има за циљ да се дубоко укорењени патријархални обрасци замене родно равноправним“, рекла је она.

Гавриловићева је додала да је језик снажно средство за борбу против родне дискриминације и предрасуда.

„Овај приручник је важзначајан јер указује на важност употребе родно сензитивног језика зарад подизања свести о родној равноправност, али исто тако јер даје смернице за његову употребу, као и речник појмова и термина“, рекла је она.

Јелена Секулић, представница UN Women рекла је да ова агенција подржава институције и организације у успостављању институционалног и стратешког оквира за родну равноправност на националном, покрајинском и локалном нивоу, у оквиру програма који заједнички спроводи са Координационим телом за родну равноправност.

„Да бисмо се борили против дискриминације и родне неједнакости, морамо гледати на начин на који комуницирамо, говоримо, како представљамо жене и мушкарце, како одговарамо на стереотипе и како их можда „одржавамо“. И зато, овај Приручник је средство које нам може помоћи како у остваривању родне равноправности, тако и у унапређењу друштва у целини и надам се да ће наћи широку примену међу државним службеницама и службеницима, наставницима и наставницама, активистима и активисткињама, новинарима и новинаркама, и свима онима који желе да унапреде своје знање“, рекла је она.

На представљању приручника учествовали су и професорка Даша Духачек, испред Центра за женске студије, Јелена Филиповић, професорка Филолошког факултета, као и ауторке приручника Христина Цветинчанин Кнежевић и Јелена Лалатовић.

„Приручник за употребу родно осетљивог језика” може се преузети на интернет страници Координациног тела за родну равноправност.