Основана Национална коалиција за окончање дечјих бракова

Основана Национална коалиција за окончање дечјих бракова

Координационо тело за родну равноправност, којим председава потпредседница Владе Србије проф. др Зорана Михајловић, и УНИЦЕФ у Србији покренули су заједно иницијативу за оснивање Националне коалиције за окончање дечјих бракова и с тим у вези данас је у Влади Србије одржан оснивачки састанак коалиције.

Директорка УНИЦЕФ-а у Србији Ређина де Доминићис захвалила је потпредседници Владе Србије Зорани Михајловић због снажне посвећености овој теми и додала да рани и дечји бракови представљају озбиљну повреду права девојчица које су више угрожене овом појавом.

“Ово је важан дан за све нас, посебно јер обележавамо 30 година од усвајања Конвенције за права детета. Прича сваке девојчице коју сам срела а да је рано ступила у брак је пуна бола и жаљења. Традиција сама по себи није штетна, али питање је како друштво посматра ту традицију и како подстиче стереотипе. Један од најважнијих аспеката заштите деце је управо спречавање дечјих бракова”, рекла је директорка УНИЦЕФ-а.

Јованка Атанацковић, помоћница министарке Михајловић, рекла је да удаја пре 18. године представља озбиљно кршење људских права и утиче на право девојчица на здравље, образовање и живот без насиља.

“Иако су дечји бракови ретки у општој популацији, веома су честа појава у ромској популацији. Разлози за то су вишеструки - од друштвених и културних образаца, преко сиромаштва, до непостојања координисаног одговора на овај проблем. Стога и оснивамо Националну коалицију, да сви заједно удружени допринесемо креирању модела интервенција, оснаживању младих Ромкиња да се образују, јачању локалних ромских заједница, али и бољој координацији на свим нивоима како бисмо дечје бракове искоренили”, рекла је Атанацковићева.

Помоћница министарке је додала и да је ово посао на дуже стазе јер проблем дечјих бракова је веома комплексан и захтева ангажовање свих релевантиних актера – од државних институција, преко невладиног сектора, међународних организација, медија.

“Ова иницијатива нас води ка важном циљу - окончању дечјих бракова. Девојчице млађе од 18 година су део популације пред којим је будућност. Потрудимо се да ми будемо сличнији деци, а не она нама. Јер деца су ту као подсетник живота да се мора ићи напред”, рекла је она.

Општи циљ Коалиције је да се кроз усмерену и координисану акцију релевантних актера допринесе окончању дечјих бракова у Србији, нарочито у ромској популацији, и то кроз заговарање отклањања институционалних и друштвених препрека за спровођење релевантних законодавних и стратешких оквира, као и промоцију примера добре праксе који се реализују у партнерству локалних заједница, невладиног, владиног и приватног сектора и медија.

Коалиција представља заједницу појединаца, институција и организација који ће заједно радити на јачању опција безбедног избора за девојчице ромске националности и ту је да осигура да се жене и мушкарци, дечаци и девојчице ромске националности, оснаже да мењају постојећу праксу дечјих бракова. Коалицију, између осталих, чине представници Координационог тела за родну равноправност, УНИЦЕФ-а, Канцеларије за људска и мањинска права, Нишавског, Јабланичког и Јужнобанатског управног округа, скупштинских одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, као и права деце, Заштитника грађана, Повереника за родну равноправност, Града Београда, удружења цивилног друштва Бибија, Тернипе, Праксис, Индиго, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Канцеларије за инклузију Рома, Удружења Рома Нови Бечеј, Републичког завода за социјалну заштиту и УН агенција.