Заједничким напорима владиног и невладиног сектора до ефикасније борбе против насиља над женама

Координационо тело за родну равноправност којим председава потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић и Аутономни женски центар усагласили су се на данашњем састанку о препорукама које је потребно предузети како би борба против насиља над женама била делотворнија.

Узимајући у обзир последња два трагична догађаја у центрима за социјални рад на Новом Београду и Раковици када су живот изгубиле две жене и једно дете, али и све друге случајеве уистава жена, потребно је системски радити на унапређењу компетенција запослених који врше процену насиља и који доносе одлуке о поверавању деце како би се избегле грешке у процени ризика и спречили исходи са трагичним последицама. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања треба да изврши надзор свих центара за социјални рад и утврди обавезујућа упутства о поступању социјалних радника и осталих лица запослених у центрима за социјални рад, наводи се у саопштењу.

Једна од мера коју треба под хитно увести је и електронска евиденција, предвиђена новим Законом о спречавању насиља у породици, јер само увидом у електронски регистар можемо добити информације у ком статусу је сваки појединачан случај из делокруга тужилаштва, полиције или центра за социјални рад. На тај начин ефикасније се може спречити да систем закаже, поручују из КТРР и АЖЦ. Нужно је обезбедити ефикасну истрагу случајева насиља над женама и у породици, као и кривично гоњење и кажњавање учинилаца таквих дела санкцијама које су сразмерне тежини учињеног дела.

Из Координационог тела и Аутономног женског центра саопштавају и да увођење националне СОС линије мора да буде један од приоритета у најскоријем периоду, јер на тај начин стручна лица пружају жртвама насиља одговарајуће информације и психосоцијалну подршку, али и могућност да заједно осмисле безбедносни план за жену и њену децу. Као услугу социјалне заштите, очекујемо да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања што пре покрене процес увођења националне СОС линије, у чему ћемо им пружити пуну подршку, речено је након састанка.

Израда Националне стратегија за борбу против насиља над женама представља обавезу државе према Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) и као таква треба да јасно дефинише опште услуге подршке и заштите свим женама на целој територији Србије, као и доступност специјализованих услуга заштите. Доношењем Стратегије за борбу против насиља над женама омогућиће се и систематски рад на превенцији насиља, као и напредак у медијском извештавању о родно заснованом насиљу на дугорочном плану.

Препорука Координационог тела за родну равноправност и Аутономног женског центра ресорним институцијама је и да се темељно ради на усаглашавању прописа са европским стандардима када су у питању права жртве кривичног дела. Из ових институција наглашавају да је потребно дефинисати минималне стандарде за жртве, што подразумева и дефинисање мера сусрета са починиоцем кривичног дела, виђања деце и др.

На састанку је договорено и да се Координационо тело за родну равноправност и Аутономни женски центар редовно састају на месечном нивоу, у циљу континуираног праћења спровођења мера за сузбијање родно заснованог насиља.

Јача координација ресорних институција, али и интензивна сарадња са организацијама цивилног друштва, стручном јавношћу и медијима, предуслови су ефикасније борбе против насиља над женама, наводи се у саопштењу Координационог тела за родну равноправност и Аутономног женског центра.