Стана Божовић: Циљ побољшање положаја жена у друштву и отклањање родних стереотипа

Влада Републике Србије и Координационо тело за родну равноправност наставиће посвећено да раде на побољшању свеукупног положаја жена и девојчица у друштву,  поручила је Стана Божовић, председница Стручне групе Координационог тела и државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију.

Божовић, која је у име председнице Координационог тела Маје Гојковић, говорила на завршној конференцији пројекта „Образовање, запошљавање, елиминисање родних стереотипа, подизање свести и партнерство“, подсетила је да је у 2021. години, Србија донела Закон о родној равноправности, којим се гарантује пуна родна равноправност у свим сегментима друштвеног живота и указује на значај и неопходност економског оснаживања жена.

„Осим тога, Стратегија за родну равноправност за период од 2021-2030. године препознаје питање запошљавања као једну од приоритетних области са посебним фокусом на мере економског оснаживања за рањиве групе жена, чије потребе, капацитете и прилике је важно препознати и додатно подржати“, рекла је Божовић на скупу у организацији Удружења пословних жена Србије.

Препознајући улогу жена као покретача привредних токова, Координационо тело за родну равноправност учествује у пројектима чији циљеви обухватају побољшање економског положаја жена, а један од најзначајнијих је пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности” у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена.

Активности пројеката се тичу подршке удружењима цивилног друштва, а њима се  унапређују знање и вештине жена, што доприноси њиховом побољшаном положају на тржишту рада и стварања могућности да саме покрену приватне послове.

Такође су обезбеђена средства за жене предузетнице, укључујући субвенције за пољопривреднице, подршку женама у информационом сектору, као и додатне врсте помоћи за запослене самохране мајке и жене, које припадају рањивим групама у друштву.

Координационо тело је радило и на спровођењу пројекта „Родно одговорно управљање – Прерасподела неплаћеног рада” у оквиру кога је израђена прва економска анализа неплаћених послова у области старања како би се израчунала вредност неплаћеног кућног рада као удео у бруто друштвеном производу Републике Србије, навела је Божовић.

Напоменула је да Координационо тело, у сарадњи са Министарством финансија и уз подршку UN Women, континуирано ради на јачању капацитета буџетских корисника у примени родно одговорног буџетирања, изради родних анализа и техничком јачању.

Божовић је подсетила да је према подацима из последње  Анкете о радној снази Републичког завода за статистику из децембра 2022. године у мушкој популацији, број незапослених мањи за 10,6 процената, док је број незапослених жена мањи за око 20 одсто.

„И поред свих охрабрујућих помака и оствареног напретка, још увек платни јаз између мушкараца и жена у сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности износи 6,5 процената у корист мушкараца. Према подацима Агенције за привредне регистре, мушкарци су три пута заступљенији међу оснивачима привредних друштава “, навела је Божовић.

Због тога је, истакла је Божовић, важно да се настави са улагањем напора ради унапређивања родне равноправности и јачања друштва једнаких могућности за све грађане и грађанке, а то је могуће уз отклањање свиx облика родних стереотипа. Такође, важно је и повећано учешће жена на тржишту рада, нарочито у профитабилним секторима привреде, као и усклађивање породичног и пословног живота.

„Влада и њено Координационо тело за родну равноправност наставиће да посвећено раде на побољшању свеукупног положаја жена и девојчица у нашем друштву, заједно са партнерима, међу којима је и Делегација Европске уније у Србији, којој захваљујем на подршци“, рекла је Божовић.  

На конференцији су представљени  резултати пројекта и препоруке до којих се током његове реализације дошло, а које су намењене свим актерима на тржишту рада - државном сектору, локалним самоуправама, Националној служби запошљавања, учесницима на тржишту рада, послодавцима и цивилном сектору.