Координационо тело са делегацијом Молдавије о борби против насиља над женама

Координационо тело са делегацијом Молдавије о борби против насиља над женама

"Србија је изабрана као пример добре праксе и координисане међусекторске сарадње у превенцији и борби против насиља над женама. Драго ми је да се рад Координационог тела за родну равноправност прати  и  да ће пример овакве координације примењивати у Молдавији",  рекао је помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и представник Координационог тела за родну родну равноправност Вељко Ковачевић, поздрављајући  представнике државних институција и цивилног сектора Републике Молдавије у оквиру њихове студијске посете Србији.

Директорка кривичне истраге у Министарству унутрашњих послова и шефица делегације Молдавије Аурица Постица  представила је  њихова  досадашња искуства на превенцији  и сузбијању насиља над женама и истакла да Република Молдавија има Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља над женама и у породици за 2018-2023, и да на тај начин стратешки жели да јача механизме заштите и помоћи жртвама родно заснованог насиља и насиља у породици.

"Желимо да применимо искуство Координационог тела за родну равноправност које је  носилац пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама". Тако ћемо остварити нулту толеранцију на насиље", рекла је шефица државне делегације Молдавије  и изразила задовољство посетом у којој ће се разменити искуства добре праксе у овој области.

Координационо тело за родну равноправност којим председава потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић је координирало и уз учешће 260 актера на свим нивоима власти, поднело први државни извештај о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције) Експертској групи за борбу против насиља над женама и насиља у породици (Гревио) задуженој за праћење примене Конвенције. Ратификовали смо ову Конвенцију међу првих 10 земаља у свету,  рекла је представница Координационог тела и додала да је циљ  нулта толеранција на насиље над женама у српском друштву.

На састанку представника Координационог тела и државне делегације Молдавије закључена је обострана посвећеност политике превенције и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима.