Координационо тело радно обележило почетак кампање “16 активизма борбе против насиља над женама”

Координационо тело радно обележило почетак кампање “16 активизма борбе против насиља над женама”

Као главни имплементациони партнер пројекта “Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II“ Координационо тело за родну равноправност сазвало је састанак управног одбора пројекта у циљу сагледавања досадашњих остварених пројектних резултата и благовременог планирања наредних пројектних активности.

Пројекат који се успешно реализује већ две године уз донаторску подршку Краљевине Шведске, а у партнерству са агенцијама УН у Србији, као и ресорним институцијама на националном и појрајинском нивоу, усмерен је на развој целовитог друштвеног и институционалног окружења који доприноси нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

Обраћајући се присутнима Ређина ди Доминићис, директорка УНИЦЕФ-а у Србији истакла је значај координације свих релевантних субјеката у интегрисаном одговору државе на насиље, и кључну улогу коју Координационо тело, којим председава потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић, има у решавању проблема насиља у Србији. Тиме је, како је гђа Доминићис истакла, Република Србија показала посвећеност и одговорност у решавању ове непрхиватљиве друштвене појаве, а завидни пројектни резултати управо то и доказују.

У име шведског донатора, скупу се обратила Снежана Војчић из Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (СИДА) и том приликом изразила задовољство због постигнутих пројектних резултата, нагласивши да је већ сада потребно размишљати о заједничком наставку рада свих присутних партнера на спречавању и сузбијању насиља над женама истакавши заинтересованост за наставак сарадње.

Национална координаторка и представница Координационог тела, Љиљана Лончар, представила је досадашње активности које је КТРР реализовало у оквиру пројекта, издвајајући посебно израду и подношење првог државног извештаја о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција), чија је координација обухватила 260 субјеката на свим нивоима. “У току је договор око организације евалуационе посете Гревио представника Србији, која је планирана за крај фебруара односно почетак марта“, нагласила је Лончар, и подвукла да се ту “очекује поновни ангажман свих релевантних актера ради одговра на додатна питања Гревиа”. Такође, саветница за родну равноправност потпредседнице Владе, напоменула је и да је у току евалуација Акционог плана за родну равноправност, те да се предузимају припремне радње за израду новог АП за период 2019-2020, чија ће израда започети почетком 2019. године.

Представници свих државних органа су представили тренутне и планиране активности на реализацији пројекта, и нагласили важност наставка и оснаживања успостављене координиране међуресорне сарадње ради постизања холистичког одговора државе на насиље над женама и девојчицама у Србији.

Закључак данашњег састанка је да, упркос бројним изазовима који су раније постојали, попут недовољне координације надлежних институција, недовољно обучених здравствених, полицијских, просветних и радника у судству, захваљујући успешној реализацији пројекта до сада је израђено више од 10 хиљада индивидуалних планова заштите, више од 260 институција учествовало се у изради првог државног извештаја о спровођењу Истанбулске конвенције, 27 угледних новинарки окупило се у групу “Новинарке против насиља” како би унапредиле медијско извештавање о насиљу над женама, на стотине полицијских службеника, наставника, ученика, здравствених радника обучено је да препозна родно засновано насиље и ради на његовој превенцији и поступању када се деси.