Координационо тело: Припремљен први државни извештај о спречавању и сузбијању насиља над женама

Координационо тело за родну равноправност, којим председава потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић, припремило је први државни извештај који Србија подноси ГРЕВИО комитету -  међународном телу које је надлежно за праћење реализације Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама (Истанбулске конвенције).

У припреми првог државног извештаја учествовало је 260 субјеката, а посебно задовољство представља чињеница да је остварен велики одзив са локалног нивоа, што говори у прилог јасном и чврстом успостављању локалних механизама за родну равноправност, што је и предуслов да се ова област унапређује.

Први државни извештај, у ком су наведене све важне законодавне и стратешке мере које држава предузима у борби против родно заснованог насиља, поткрепљене релевантним статистичким подацима, биће доступан јавности након што буде усвојен на седници Владе Србије.

Координационо тело за родну равноправност, као институција препозната од Савета Европе за координацију извештавања и прикупљање свих релевантних информација и података потребних за припрему државног извештаја ГРЕВИО експертској групи, захваљује свим партнерима и ресорним институцијама од националног, преко покрајинског, до локалног нивоа које су дале допринос у припреми овог важног документа.