Јавни позив - Кључни кораци ка родној равноправности у Србији

Пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, који реализују Координационо тело за родну равноправност, Министарство за европске интеграције и Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) уз подршку Делегације ЕУ у Србији, је објавио три јавна позива за подношење пројеката у области економског оснаживања жена за женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге. Европска унија ће са 300.000 евра подржати најмање 10 пројеката широм Србије. Ови пројекти ће допринети спровођењу Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018, у три програмске области: а) жене на тржишту рада; б) женско предузетништво; и ц) економско оснаживање жена на селу.

Право учешћа на конкурсу имају само женске организације цивилног друштва и мреже, професионална удружења и пољопривредне задруге које имају знања и доказано искуство у раду на родној равноправности и економском оснаживању жена. Вредност додељеног гранта износиће најмање 20.000 а највише 30.000 евра. Трајање предложених пројеката ће бити најмање 1 година а најдуже 2 године.

Рок за достављање предлога пројеката је 27. мај 2018. године.

За додатне информације молимо Вас контактирајте Ољу Јанковић Лековић, координаторку пројектне компоненте, пројекат Кључни кораци ка родној равноправности у Србији, електронска пошта: [email protected]