Nemačka podržava unapređenje položaja žena u Srbiji

Немачка подржава унапређење положаја жена у Србији

Nemačka podržava rad na unapređenju položaja žena u Srbiji, koje je pre svega potrebno ekonomski osnažiti, budući da žene u proseku trpe nasilje i po 10 godina jer su ekonomski zavisne od nasilnika, rečeno je danas u Palati Srbija, gde se održava konferencija “Sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“.
Konferenciji koju organizuje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kojim predsedava potpredsednica Vlade Srbije, prof. dr Zorana Mihajlović, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), prisustvuje i ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman, koji je poručio da je rodna ravnopravnost važna za dalji ekonomski razvoj zemlje.
Ditman je rekao da je to važna tema sa stanovišta osnovnih prava i jednakosti žena, ali i ekonomije.
“Srbija radi na unapređenju rodne ravnopravnosti, imajući u vidu formiranje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, donošenje strategije i akcionog plana, Zakona o zaštiti žena od nasilja u porodici… Rodna ravnopravnost je važna tema u Srbiji”, naveo je Ditman.
Nemački ambasador je rekao da je, kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, veoma važno da se ne pravi razlika između gradova i ruralnih područja, ističući ujedno da Nemačka sarađuje sa Srbijom i u toj oblasti i u primeni Istanbulske konvencije.
Savetnica potpredsednice Vlade Srbije, prof. dr Branka Drašković, podsetila je da je Vlada formirala Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost 2014. godine, na čijem je čelu potpredsednica Vlade Srbije Zorana Mihajlović, kao i da je osnovni zadatak tog tela da koordinira sve aktivnosti na podizanju novoa rodne ravnopravnosti.
“Da podstiče dijalog i čini ga što kvalitetnijim, ali i da jača zakonski i institucionalni okvir”, navela je Draškovićeva, i istakla da je cilj da sve strategije i zakoni budu primenljivi na lokalnom nivou.
Prema njenim rečima, u Srbiji je osnovano 129 lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, od kojih više od 100 ima predstavnike na današnjoj konferenciji u Palati Srbija.
Draškovićeva je upozorila da žene u proseku trpe nasilje i po 10 godina jer su ekonomski zavisne od nasilnika, kao i da su posebno ugrožene Romkinje, žene sa invaliditetom i samohrane majke.
Nemačka je, ukazala je ona, pomagala i kampanje i projekte za rodnu ravnopravnost, na koje je odlazio deo od ukupno 1,6 milijardi evra, koliko je ta zemlja uložila u Srbiju.
Konferencija “Sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou” ima za cilj predstavljanje Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost (2016-2020) i Akcionog plana za njeno sprovođenje u jedinicama lokalnih samouprava.
Cilj je da se olakša implementacije NAP-a na lokalnom nivou i uspostavi efikasan mehanizam koordinacije i praćenja sprovođenja NAP-a na lokalu.