Mihajlovićeva: Zakon mora da štiti sve žene žrtve nasilja

Закон мора да штити све жене жртве насиља

Brutalno partnersko nasilje koje se danas dogodilo u Novom Sadu, kada je nasilnik tukao partnerku do smrti, uverava da pod hitno moramo doneti zakon koji zabranjuje i najstrožije kažnjava svako nasilje nad ženama, bilo da su u bračnoj vezi ili samo u bliskom odnosu sa nasilnikom, poručila je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović.
„Zakon mora da prepozna i zaštiti sve žene, bilo da su one u bračnoj, vanbračnoj vezi ili samo u bliskom, ličnom međusobnom odnosu sa nasilnikom, i bez obzira da li su živele ili žive u zajedničkom domaćinstvu“, istakla je Mihajlovićeva.
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uputilo je mišljenje na tekst Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je u skupštinskoj proceduri, tražeći da se proširi krug lica koji zakon štiti.
Takođe, tražena je hitnost reagovanja odgovornih kada se desi nasilje, kao i da se zakonom jasno definišu obaveze i odgovnornosti svih učesnika u sprečavanju i suzbijanju nasilja - od Centara za socijalni rad i policije do pravosudnih organa.
Zakon je osnova da bi sve češće i brutalnije nasilje nad ženama suzbili brzo i efikasno, ali u toj borbi moramo da se oslanjamo i na nevladine oragnizacije koje su specijalizovane za pomoć i podršku žrtvama, kao što je to Autonomni ženski centar, rekla je potpredsednica Mihajlović.
„Samo zajedno možemo da sprečimo da se nasilje ponavlja gotovo svakodnevno. Samo zajedno možemo sprečiti i da se ponavlja rodno zasnovano nasilje sa tragičnim posledicama“, poručila je Mihajlovićeva.