Borba protiv nasilja nad ženama da traje tokom cele godine

Borba protiv nasilja

„Borba protiv nasilja nad ženama, kao najveće pošasti svakog društva, ne sme da traje samo tokom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, već tom zadatku moramo da budemo posvećeni tokom cele godine“, izjavila je danas prof. dr Branka Drašković, savetnica potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.
Ona je, govoreći na Okruglom stolu „Progovori – protiv nasilja se izbori“ istakla da država gradi institucionalni i strateški okvir, kao ključni preduslov borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, ali da je zadatak svih aktera društva podizanje svesti o postojanju nasilja i ukazivanje na značaj ovog problema.
„U prethodnom periodu usvojili smo novu Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost i Akcioni plan za njeno sprovođenje, izradili predlog Zakon o rodnoj ravnopravnosti i pokrenuli projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama kako bi položaj žena u društvu popravili. Ali svi zajedno, partnerski, moramo učiniti više“, istakla je Drašković.
Drašković je posebno naglasila značaj prevencije i rada sa mladima, istakavši da je obrazovanje veoma važno u sprečavanju nasilja.
„Obrazovanje je ključan faktor koji vodi ka ekonomskoj nezavisnosti žena. Jedino obrazovana i ekonomski osnažena žena može da kaže odlučno ne nasilniku“, dodala je Drašković.
Osvrćući se na položaj Roma i Romkinja u Srbiji, ona je istakla da je Vlada usvojila Nacionalnu strategiju socijalnog uključivanja Roma i Romkinja sa ciljem potpune uključenosti pripadnika romske nacionalne zajednice u društveni, ekonomski, kulutrni i politički život zemlje.
„Posebno smo radili na oblastima stanovanja, obrazovanja i zdravlja, uspostavili GIS bazu podataka, omogućili upis u matične knjige i na taj način napravili krupne pomake u ostvarivanju punog pristupa pravima Roma i Romkinja“, rekla je Drašković.
Obraćajući se na skupu koji je organizovala Romska ženska mreža „Bibija“ Drašković je istakla da veliki broj romskih devojčica i dečaka rano prekine školovanje i da je to jedan od faktora kasnije izloženosti nasilju.